Over SMQ ParticulierenSMQ Particulieren is een initiatief van SMQ b.v.
SMQ b.v. is een WOZ-taxatiebureau dat gemeenten ondersteunt bij het uitvoeren van de jaarlijkse herwaarderingen.

SMQ Particulieren voert de overige taxatiewerkzaamheden uit, denk hierbij aan: Ten behoeve van deze dienstverlening werken wij met gecertificeerde taxateurs.

Waardebepaling is een serieuze aangelegenheid. De objectiviteit van de taxateur moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Dit betekent dat de taxateur op geen enkele wijze betrokken kan en mag zijn bij de transactie van het object waarvoor hij de waarde bepaalt. Zowel de hypotheeknemer als de hypotheekgever zijn gebaat bij een juist waardeoordeel.

SMQ Particulieren voorziet in een taxatie op maat. Afhankelijk van het type object of de courantheid daarvan zijn er verschillende taxaties denkbaar. Waar in het ene geval een geveltaxatie volstaat kunnen er ook situaties zijn waar een diepgaander onderzoek noodzakelijk wordt geacht.

SMQ is een partner voor zowel particulieren als bedrijven.
SMQ Particulieren voorziet in betrouwbare en objectieve taxatierapporten. Alle rapporten worden vervaardigd conform het normblad 'Taxatierapport financiering woonruimte'.

Het werkgebied van SMQ Particulieren beslaat een groot gedeelte van Nederland, waarbij onze taxateurs elk hun eigen werkgebied hebben. Op deze wijze wordt plaatselijke bekendheid gegarandeerd.

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. In ons privacybeleid leest u hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

SMQ Particulieren garandeert een objectief en gedegen waardeoordeel tegen een prima tarief!

SMQ Particulieren
Postbus 471
7550 AL Hengelo (O)