Onze taxatie tarieven

Woningtaxaties vanaf € 294,20 incl. BTW.

SMQ Particulieren taxeert uw woning al voor een bedrag van € 294,20 * incl. BTW. Hiervoor krijgt u een officieel erkend taxatierapport in tweevoud, dat is opgesteld conform het laatste model woningfinanciering, vastgesteld door het Centraal Hypothecair Fonds, in samenwerking met de brancheverenigingen VastgoedPRO, VBO en NVM.
* geldig voor woningen met een waarde < 400.000,- euro en exclusief evt. toeslagen/gemeentelijke leges.

Spoedtaxatie

Een spoedtaxatie nemen wij zeer letterlijk. Binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvraag ontvangt u het taxatierapport in huis. Omdat wij hiervoor uiteraard wel extra kosten moeten maken is het tarief daarom ook hoger. We rekenen voor een spoedtaxatie € 120,- (inclusief 21% BTW) extra boven het reguliere tarief. U kunt op het aanvraagformulier aangeven of u gebruik wilt maken van een spoedtaxatie.

Bedrijfstaxaties

Bedrijfstaxaties worden door ons uitgevoerd op uurbasis (€ 60,- euro per uur) met een maximum van 1 promille van de getaxeerde waarde van het bedrijfspand.
Zie hieronder voor een uitgebreid overzicht van al onze tarieven:

Product Prijs
Standaard hypotheektaxatie (waarde woning < EUR 400.000, incl. kadasterkosten) € 294,20
Standaard hypotheektaxatie (waarde woning > EUR 400.000, incl. kadasterkosten) € 90,00 toeslag
Spoed (binnen 3 werkdagen gereed) € 120,00 toeslag

Extra Kadastrale kosten (per perceel)

€ 10,00

Gemeentelijke leges* (afhankelijk van gemeente standaard + leges
Waardeverklaring/geveltaxatie € 150,00
Extra rapport (standaard is 2 exemplaren) € 15,00
Aanvulling berekenen herbouwwaarde € 90,00
NWWI taxatie keurmerk ** (afhankelijk van geldverstrekker) € 60,- toeslag

Vraag hier een taxatie aan.

** Gemeentelijke leges:

Veranderingen in het beleid, bestemming en gebruik in bestemmingsplannen, bouwverordeningen, Informatie over milieuvervuiling (bodem, lucht en water), eventuele aanwezige oude olietanks, etc. Dit zijn slechts voorbeelden van informatie die op de taxatie van invloed zou kunnen zijn. Deze gegevens worden opgevraagd bij de gemeente, die hiervoor kosten (leges) in rekening kan brengen. Deze kosten verschillen per gemeente. Gemeente "A" kan een aanmerkelijk hoger tarief hanteren dan gemeente "B", terwijl gemeente "C" wellicht helemaal geen kosten in rekening brengt. Het tarief voor leges ligt over het algemeen tussen de € 0,- en de € 50,-, maar ook bedragen van 80,- of meer komen bij sommige gemeenten voor. Deze gemeentelijke leges zijn niet bij ons taxatietarief inbegrepen. Indien uw hypotheekverstrekker de aanvraag van gemeentelijke informatie (voornamelijk informatie over de bodemkwaliteit) verplicht stelt, dan verzoeken wij u dit bij de aanvraag van de taxatie aan te geven in het veld ‘opmerkingen’. Indien onze taxateur van mening is dat voor de taxatie gemeentelijke informatie noodzakelijk is, dan zal hij dit vooraf met u bespreken, zodat nare verrassingen achteraf kunnen worden voorkomen.

** NWWI Keurmerk:

Het NWWI biedt taxateurs de mogelijkheid hun kwalitatief goede en objectieve taxaties te laten valideren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van up to date technologie, hoogwaardige databases en modelwaarden. In aanvang richt het NWWI zich voornamelijk op de financieringstaxatie. Bij de landelijke kick-off werken de volgende geldverstrekkers samen met het NWWI: Argenta, ABN Amro Hypotheekbank, SNS Bank, Obvion en Woonfonds Hypotheken. Voor meer informatie, zie http://www.nwwi.nl.